Etapy realizacji kredytu

Etapy realizacji umowy kredytu bankowego

1. Wnioskowanie
2. Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy
3. Podjęcie decyzji kredytowej przez bank
4. Podpisanie umowy
5. Realizacja kredytu w formie określonej
umową

Wniosek kredytowy zawiera:

kwotę kredytu
cel
terminy spłaty
informacje o innych kredytach
proponowane formy zabezpieczenia

Analiza zdolności kredytowej:

osoba fizyczna – majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach,
osoba prawna – wiarygodność, zdolność do spłaty, analiza wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania.

Umowa kredytowa określa:

strony umowy
kwotę i walutę kredytu
cel kredytu
zasady i termin spłaty kredytu
wysokość oprocentowania
sposób zabezpieczenia kredytu
zakres uprawnień banku
termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej
wysokość prowizji
warunki zmiany i rozwiązania umowy

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • Blip
  • Blogger.com
  • Śledzik