Tańsze kredyty hipoteczne

W miesiącu wrześniu pojawiła się lekka odwilż na rynku kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne tańsze. We wrześniu obniżono średnie oprocentowanie kredytów w złotówkach jak i w euro. Średnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w polskim złotym zmieniło się o 0,17 pkt. proc., a tych denominowanych we wspólnej walucie o 0,16 pkt. proc.

Sprawdź teraz najkorzystniejszy kredyt hipoteczny!

7,40 % to średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotówkach. W porównaniu do poprzedniego miesiąca oznacza to spadek o 0,17 pkt. proc. Zmiana ta spowodowana jest wzrostem oczekiwań rynku na obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.  Po nieco słabszych danych na temat polskiego PKB, presja rynku na obniżkę stóp znacząco wzrosła.

Kredyt hipoteczny na domProblemy zadłużenia krajów strefy euro wpływają na to, że Europejski Bank Centralny jest zmuszony do ciagłego rozluźniania prowadzonej przez siebie polityki pieniężnej. Przekłada się to na spadek rynkowych stóp procentowych w Europie, a tym samym na obniżenie średniego oprocentowania kredytów hipotecznych zaciągnietych we wspólnej walucie. Ostatni odczyt tego parametru przyjął wartość 6,28 proc. i okazał się niższy od tego odnotowanego przed miesiącem o 0,16 pkt. proc.

Na rynku wciąż próżno szukać kredytów udzielanych we franku szwajcarskim. Dlatego też bieżąca analiza oprocentowania takich zobowiązań jest niemożliwa do przeprowadzenia.

Stabilna sytuacja w dziedzinie kredyty hipoteczne.

Podobnie jak to było przed miesiącem, tak i obecnie, sytuacja w dziedzinie kredyty hipoteczne wygląda na ustabilizowaną. Możliwość obniżek stóp procentowych w Polsce i w Europie napawa jednak optymizmem. Dzięki takiej operacji klienci będą mogli liczyć na spadek oprocentowania posiadanych zobowiązań, a tym samym na obniżenie rat kredytowych.