Jak otrzymać kredyt?

Poradnik: Jak otrzymać kredyt?

dom kredyty hipoteczneNa początku naszej drogi do kredytu składamy wniosek kredytowy w wybranym banku.  Tak wniosek kredytowy jest dokumentem wstępnym, i co ważne, wypełnienie nie oznacza już, że zostanie podpisana umowa kredytowa. Jest to jedynie informacja dla banku , że jesteś gotowy skorzystać z oferty danego banku. Bank może jednak wymagać, abyś do wniosku kredytowego załączył różne dokumenty konieczne do określenia Twojej zdolności kredytowej takie jak zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. To, jakich dokumentów będziesz potrzebować, możesz sprawdzić w dziale:  kredyty hipoteczne porównanie.
Ocenie poddawany jest przyszły klient po przedstawieniu wszystkich wymaganych dokumentów. Dzięki tej ocenie bank zdecyduje, czy udzieli Ci kredytu oraz w jakiej wysokości (zbada Twoją zdolność kredytową). Jeżeli ocena będzie pozytywna i zdecydujesz się na przedstawioną ofertę, pracownicy banku przygotują dla Ciebie umowę kredytową. Po jej podpisaniu nastąpi uruchomienie kredytu – bank przeleje pieniądze na rachunek bankowy wskazany w umowie. Ostatni krok to ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego, czyli wpisanie hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Dokonujesz tego w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Na koniec po załatwieniu wszystkich wymaganych procedur i dokumentów zobowiązany zostajesz do przestrzeganie warunków umowy kredytowej i szczęścia jakie daje własne lokum takie jak dom, mieszkanie .

Tańsze kredyty hipoteczne

W miesiącu wrześniu pojawiła się lekka odwilż na rynku kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne tańsze. We wrześniu obniżono średnie oprocentowanie kredytów w złotówkach jak i w euro. Średnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w polskim złotym zmieniło się o 0,17 pkt. proc., a tych denominowanych we wspólnej walucie o 0,16 pkt. proc.

Sprawdź teraz najkorzystniejszy kredyt hipoteczny!

7,40 % to średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotówkach. W porównaniu do poprzedniego miesiąca oznacza to spadek o 0,17 pkt. proc. Zmiana ta spowodowana jest wzrostem oczekiwań rynku na obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.  Po nieco słabszych danych na temat polskiego PKB, presja rynku na obniżkę stóp znacząco wzrosła.

Kredyt hipoteczny na domProblemy zadłużenia krajów strefy euro wpływają na to, że Europejski Bank Centralny jest zmuszony do ciagłego rozluźniania prowadzonej przez siebie polityki pieniężnej. Przekłada się to na spadek rynkowych stóp procentowych w Europie, a tym samym na obniżenie średniego oprocentowania kredytów hipotecznych zaciągnietych we wspólnej walucie. Ostatni odczyt tego parametru przyjął wartość 6,28 proc. i okazał się niższy od tego odnotowanego przed miesiącem o 0,16 pkt. proc.

Na rynku wciąż próżno szukać kredytów udzielanych we franku szwajcarskim. Dlatego też bieżąca analiza oprocentowania takich zobowiązań jest niemożliwa do przeprowadzenia.

Stabilna sytuacja w dziedzinie kredyty hipoteczne.

Podobnie jak to było przed miesiącem, tak i obecnie, sytuacja w dziedzinie kredyty hipoteczne wygląda na ustabilizowaną. Możliwość obniżek stóp procentowych w Polsce i w Europie napawa jednak optymizmem. Dzięki takiej operacji klienci będą mogli liczyć na spadek oprocentowania posiadanych zobowiązań, a tym samym na obniżenie rat kredytowych.